EAHEA & TUİÇ

Avrupa Yüksek Öğrenim ve Akreditasyon Ajansı (European Agency for Higher Education & Accreditation – EAHEA), dünya genelindeki çeşitli eğitim kurumlarının kalite güvence standartlarını iyileştirmek için çalışan, hükümet dışı, bağımsız ve uluslararası bir kalite güvence, derecelendirme ve akreditasyon kuruluşudur.

EAHEA’nın kurumlara yönelik akreditasyonu, ilgili kurumun uluslararası kalite ilkelerine ve standartlarına göre faaliyet gösterdiğini belgeler ve standartlara uygunluk durumunun devamlılığını kontrol eder. Kurumun yapısına, yönetimine ve performansına olan güveni garanti eder. Ayrıca, kurumun uluslararası pek çok alanda tanınmasını sağlar.

TUİÇ Akademi, çeşitli değerlendirmeler sonucunda EAHEA tarafından akredite edilmeye uygun bulunmuştur. Bu karar, TUİÇ Akademi’nin sunduğu staj ve eğitim programlarının uluslararası kriterleri karşıladığının güvencesini sunabilen, uluslararası tanınırlığı olan bir kurum olduğunu göstererek alandaki yetkinliğini kanıtlamıştır. Ayrıca EAHEA tarafından her yıl düzenli olarak belirli kontroller yapılacak ve bu sayede kriterlere uyumun devamlılığı da EAHEA tarafından gözetilecektir.