Sosyal bilimler alanlarında öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini yazmaya teşvik amacıyla 2011 yılında tuicakademi.org web sitemiz kuruldu.

Sadece öğrencilerle sınırlı kalmayıp, sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan uzman ve akademisyenlerin de katkılarıyla önde gelen bir başvuru kaynağı haline gelerek bugün 8.000’e yakın açık kaynak içeriğiyle gençlerin bilgiye erişiminde önemli bir araç haline gelmiştir.

2011-2021 yılları arasında web sitemizi toplamda 2.548.414 kişi ziyaret etmiştir. Özellikle öğrencilerin vize-final dönemleri ve araştırmalarında tuicakademi.org bir başucu kaynak görevi üstlenmektedir. 

“Akademi Sokakta” yaklaşımı ile 2012 yılında yarı-akademik nitelikteki TUİÇ Akademi Dergisi kuruldu. Gençleri küresel ölçekte yaşanan gelişmelerle ilgili yazma-araştırma ve sistematik düşünmeye teşvik etmeyi amaçlayan dergimiz gençlerin gündemlerini kamuoyu ile buluşturmasına imkan tanımıştır. 

2021 yılına geldiğimizde yarı-akademik nitelikteki TUİÇ Akademi Dergisi, uluslararası bilimsel-hakemli süreli yayın haline gelmiştir.

www.journalirpols.com üzerinden 3 ayda bir yayımlanan Journal of International Relations and Political Science Studies – JIRPSS  yayın kurulunu dünyanın farklı yerlerinden akademisyenler oluştururken, editörlüğünü ve işleyişini lisansüstü öğrenciler yürütmektedir. Bu şekilde, akademisyenler ile akademisyen adayları arasında karşılıklı bir bilgi akışı ve tecrübe paylaşımı hedeflenmektedir. 

14-15 Mart 2011 tarihinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı iş birliğiyle II. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Sempozyumu  gerçekleştirildi.

 • 14 farklı üniversiteden gençlerin katıldığı programa 21 genç sunum yaparak katkı sağladı.
 • Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 6 gence staj yapma imkanı oluşturuldu. 
 • Kamu Diplomasisi perspektifinde gençlerin demokratik çerçevede barış inşası ve çok taraflı projelere verebileceği katkılar tartışıldı.
 • Dışişleri Bakanlığı ve Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ile TUİÇ Derneği arasında gençlerin aktif katılımı ile projeler gerçekleştirilmesi için işbirliği konsepti geliştirildi.  

15-17 Mayıs 2012 tarihlerinde Ankara Eğitim Gezisi kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı ziyareti gerçekleştirilerek “9 Mayıs Avrupa Günü ve Gençlik” konulu görüşme gerçekleştirildi. 

 • Türkiye’nin 22 üniversitesinden 45 gencin katıldığı programda Avrupa Birliği Bakanlığı başta olmak üzere TBMM AB Uyum Komisyonu, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve parlamentodaki siyasi partiler ziyaret edildi.
 • Politika yapıcılara gençlerin beklenti, talep ve sorunları hakkında sunumlar gerçekleştirildi. 
 • Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik perspektifi hakkında gençlerin rolü ve katkıları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. 

2-4 Aralık 2013 tarihinde Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Enstitüsü işbirliği ile Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşen “Yahudi Göçleri ve Türkiye Yahudileri” konulu kongre gerçekleştirildi. Dünyadaki Yahudi göçleri, Osmanlı ve Türkiye Yahudilerini konu alan kongre, uluslararası kamuoyu tarafından dikkatle takip edildi. 

 • Kongrede 7 farklı üniversiteden 12 öğrenci yaptıkları araştırmaları sundu. 
 • Moshe Dayan Enstitüsü ile TUİÇ Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.
 • TUİÇ Derneği tarafından belirlenecek 2 kişinin İsrail’de Moshe Dayan Enstitüsü’nde staj yapmasına karar verildi. 
 • Türkiye ile İsrail ilişkilerinde Türkiyeli Yahudi gençler başta olmak üzere her iki ülkenin gençlik STK’larının üstleneceği roller üzerine değerlendirmeler yapıldı. 

27 Eylül – 3 Ekim 2013 tarihlerinde “Yaratıcılığını Ortaya Çıkar, Girişimci Ol” projesi Antalya’da Olimpos’ta gerçekleşen K105-Değişim Programı, altı farklı ülkeden katılımcılarla yapıldı. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen proje, gençlerin özgüven ve eleştirel düşünme yeteneklerinin kazanılmasına katkı sunmayı hedeflemiştir.

 • Projeye katılım gösteren sivil toplum kuruluşları arasında yeni proje ortaklıklarına dair iletişim ağı kuruldu. 
 • TUİÇ Derneği gönüllülerinin bu proje kapsamında misafir edilen STK’larda Erasmus stajı veya proje gönüllüsü olarak yer almasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 

7-12 Mart 2014 tarihinde Azerbaycan’ın Gence kentinde sekiz ülkeden gençlerin temsilci olarak yer aldığı “Empowering Women in Diplomacy and Politics” proje, bölgesel ve küresel sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenerek gerçekleşmiştir. TUİÇ’in akademi birim temsilcilerinin yer aldığı çalışma, politik süreçlerde kadın katılımının artırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik ürettiği çıktıların Türkiye’de yaygınlaştırma adına TUİÇ öncü rol üstlenmiştir.

Şubat-Haziran 2014 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve TUİÇ Derneği Ofisi’nde “Democracy Talks” isimli yuvarlak masa toplantılar serisi gerçekleştirdi. Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan serilerde Türkiye’de gençliğin demokrasi anlayışı ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde yapılan toplantıda Balkanlar’daki gençlerin demokrasi anlayışı ele alındı. Her iki üniversitedeki öğretim üyelerinin kolaylaştırıcı rol üstlendiği çalışma, gençlerin ifade özgürlüğü ve demokratik katılım değerlerini benimsemesinde belirleyici rol oynadı.

Dünyadaki en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan UN Global Compact’ın 10 İlkesi temelini insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele oluşturmaktadır ve TUİÇ olarak yerelde ve küreselde sürdürülebilirlik gündemini yakından takip etmek, bu bağlamda yön vermek, sürdürülebilirlik alanında iyi uygulamaları paylaşmak ve başarılarımızın görünürlüğünü sağlamak, yeni işbirlikleri geliştirmek, kurumsal sürdürülebilirlik stratejisini geliştirmek için Global Compact’in 2015 yılından beri üyesiyiz.  Her iki yılda bir UN Global Compact’e ve 10 İlke’ye olan desteğimizi göstermek adına Sorumluluk Bildirimi Raporu (COE) yayımlamaktayız.

10-11 Nisan 2015 tarihlerinde İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen “Balkan Economy Summit” organizasyonuna Bosna Hersek, Karadağ, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Hırvatistan ve Sırbistan’dan akademisyen, gazeteci ve uzmanlar katılım gösterdi. Zirve’de Balkanlardaki gençlerin istihdam sorunları, Balkanlardaki genç beyin göçü ve gençlerin demokratikleşme süreçlerine katkılarına yönelik atölyeler gerçekleştirildi. 

17 Şubat 2016 – Kış Kampı / Eskişehir’de 16 üniversiteden 37 öğrencinin katılımıyla Sürdürülebilir Enerji başlığı altında kış kampı gerçekleştirildi. Konusunda uzman 6 konuşmacının katıldığı atölye çalışmalarında öğrencilerin iklim krizi ve değişikliği perspektifinde yenilenebilir enerji politikaları ele alındı.

Wikipedia’nın Türkiye’de 2017 yılında erişime engellenmesi, bilginin paylaşılması ve yaygınlaştırılması hedefiyle hareket eden TUİÇ’i, alternatif çözümlere yöneltmiştir. Bu doğrultuda bilgiye erişimin sağlanması, bilginin şeffaflaştırılması ve demokratikleştirilmesi hedefiyle Uluslararası İlişkiler Sözlüğü (UliWiki) kuruldu. Sosyal bilimler alanında önemli olay ve terimlerin yer aldığı sözlüğün içerik yazarları ve koordinatörleri, lisans ve lisansüstü düzeyde gençlerden oluşmaktadır. Gençlerin fikirlerini ifade edebilmesi ve sorumluluk bilinci kazanması açısından UliWiki, sosyal bilimler alanında birçok bilgiyi içeren bir veri tabanı özelliği kazanmıştır.

7-10 Aralık 2017 – TUİÇ’in Türkiye başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde üniversite temsilcileri bulunmaktadır. Üniversite temsilciliklerinin oluşturulma amacı, akademik çalışmaların birkaç üniversite ile sınırlı kalmaması ve ifade özgürlüğü, eleştirel düşünce ve aktif katılım ilkelerinin yerelde uygulanmasıdır. Bu doğrultuda Sivil Düşün işbirliği ile Eskişehir’de “Temsilciler Zirvesi” gerçekleşmiştir. 36 farklı üniversite temsilcisi ve toplamda 50 öğrencinin katılımıyla İnsan hakları, 21. Yüzyıl yetkinlikleri, uluslararası ilişkiler ve gençlik çalışmaları, demokrasi ve aktif katılım, yerelde demokratikleşme konularının ele alındığı zirve, demokrasinin yerele indirgenmesi açısından önemli katkı sağlamıştır.

Gençlere araştırma, eğitim ve akademik çalışmalar ile ilgili destek olmayı temel misyonu olarak belirleyen TUİÇ, Türkiye’de 34 farklı üniversitede “Türkiye’de Uluslararası İlişkilerci Olmak Seminer ve Atölye Çalışması” düzenlemiştir. Seminer ve Atölye Çalışmasının içerik ve işleyişi lisansüstü öğrencilere aitken, yararlanıcılar lisans öğrencileridir. Bu durum, lisansüstü öğrenciler ile lisans öğrencileri arasında bir etkileşim yaratmaktadır. 

Seminer ve Atölye çalışmalarından alınan geri bildirimler sonucunda, akademisyen ve uzmanlarla yapılan röportajlardan oluşan “Türkiye’de Uluslararası İlişkilerci Olmak” kitabı 2013 yılında yayımlanmıştır. Yoğun talep ve ihtiyaç üzerine 2021 yılında “Uluslararası İlişkilerci Olmak” ismiyle genişletilmiş baskı yayımlanmıştır.

Türkiye’de öğrencilerin staj yapabilmek için yeterli alternatife sahip olmamaları ve lojistik problemlerle karşılaşmaları sebebiyle TUİÇ, 2016 yılında Online Staj (o-Staj) programını başlatmıştır. O-Staj, klasik yöntem ve metotlarla “fotokopi çekme” mantığına dayanan staj anlayışının yerine; gençlere özgüven, gelişim, network, inisiyatif ve sorumluluk kazandırmayı hedefleyen bir eğitim modeli olarak faaliyet göstermektedir. Metodoloji eğitimi, araştırma yazısı, film-dizi analizi, online sunum, ekip çalışması ve röportaj çalışmalarını kapsayan staj programından 2020-2021 yılları arasında 2036 stajyer mezun olmuştur. Staj programlarının koordinatörleri doktora düzeyinde gençlerden oluşmaktadır. Bu şekilde akademisyen adayları, izlence oluşturma ve bilgi aktarma becerilerini geliştirme imkanı bulmaktadır.

Yerelde gençlerin fiziksel olanaksızlıklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan Online Staj programı, gençlere kendini ifade etme, çalışmalarını aktarma ve network’ünü geliştirme olanağı sunmaktadır. Staj programları TUİÇ değer ve amaçlarının yanında, akademik programların talebini göz önünde bulundurarak hazırlanmaktadır. Programlar; Sivil Toplum Çalışmaları, Göç Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet, Uluslararası Örgütler, Feminizm, Uluslararası Hukuk, Psikoloji Çalışmaları, Çevre Çalışmaları, İnsan Hakları, Sosyoloji Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler Teorileri vb. oluşmaktadır. 

TUİÇ, gençlik çalışmalarının yaygınlaşması ve gençlik hakları alanında katkı değer üretmeyi önemsemektedir. Bu doğrultuda kurulan AB Birliği ve Hrant Dink Vakfı tarafından finanse edilen Yerel Gençlik Dernekleri Ağı’nın kurucu üyesi konumundadır. Uluslararası proje ve çalışmalara yer vermeyi hedef belirleyen TUİÇ, bu doğrultuda proje birimi oluşturmuştur. Bu noktada proje biriminde yer alan lisans ve lisansüstü düzeyde gençlere proje yazma eğitimi ve ulusal/uluslararası destekler hakkında bilgiler verirken ve gençlerin uluslararasılaşmasına yönelik çalışmalar üretmektedir.

UNDP Türkiye ve International Labour Organization tarafından Ankara’da düzenlenen “Gençlik Forumu” organizasyonunda TUİÇ davet edildi. TUİÇ Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yalım, gençlik katılımı, dijital olanaklar, aktif yurttaşlık ve TUİÇ markası olan online staj eğitim modeliyle ilgili dernek çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Bu doğrultuda UNDP’ye konuyla ilgili rapor ve önerilerimizi ileterek gençlik çalışmalarının yaygınlaştırılması adına katkıda bulunduk.

TUİÇ Derneği Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden;

 • 4. Nitelikli Eğitim,
 • 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
 • 10. Eşitsizliklerin Azaltılması,
 • 13. İklim Eylemi,
 • 16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar ve
 • 17. Hedefler İçin Ortaklıklar 

temalarına uygun proje ve çalışmalar gerçekleştirmektedir.