Gençlik Çalışmaları Ağı (GENCA)

Yerel Gençlik Dernekleri Ağı (YGDA) isim değiştirerek Gençlik Çalışmaları Ağı – GENCA olmuştur ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren gençlik derneklerinin atölye, eğitim, seminer ve yurtdışı projelerinin daha görünür olması ve gençlerin bunlara kolay erişebilmesi için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur. TUİÇ, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen GENCA’nın, kurucu üyelerindendir.

Resmi adıyla “Hak Temelli ve Kapsayıcı Gençlik Çalışmaları için Gençlik Organizasyonlarının Güçlendirilmesi” projesi, yani “Yerel Gençlik Dernekleri Ağı” programı, gençlik derneklerini hak temelli çalışmalar konusunda güçlendirmek, onların daha kapsayıcı olmalarını sağlamak ve birbirleri ile iş birliğini arttırmak adına;

  • Arama Konferansları
  • Danışma Kurulu Toplantıları
  • Saha Çalışmaları (Alan Araştırması vb.)
  • Gençlik Ağı’nın Kurulması
  • Güçlendirici Eğitim Faaliyetleri
  • Bilgi Bankası Kurulması faaliyetlerini içermektedir.