Sürdürülebilir kalkınma perspektifinde gençlerin başta yerel olmak üzere küresel sorunlara dair çözümler üreten projeler geliştirmesine fırsatlar yaratmak ve yetkinlik ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak.

Dijital dönüşüme uyumlu, gönüllülük bilincine sahip ve yerel / küresel sorunlara duyarlı gençlik ekosisteminin oluşmasına nitelikli katkı veren STK ve Kuluçka Merkezi olmak.