Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları perspektifinde başta gençler olmak üzere bireylerin demokratikleşme, göç, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği, eğitim, dijitalleşme ve işbirlikleri geliştirme konularında çözümler üreten projeler geliştirmesine fırsatlar yaratarak yetkinlik ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak.

Dijital dönüşüme uyumlu, gönüllülük bilincine sahip ve yerel / küresel sorunlara duyarlı bir ekosisteminin oluşmasına nitelikli katkı veren STK ve Kuluçka Merkezi olmak.