Global Compact

Global Compact Nedir ?

UN Global Compact dünyadaki en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimidir. 2000 yılında BM Eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın girişimi ile kurulan platformun 10 İlkesi temelini insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında hazırlanmış dört Birleşmiş Milletler bildirgesinden almaktadır (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi).

 UN Global Compact üyesi şirketlerinden insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke’ye olan taahhütlerini şirketlerinin en üst düzey yetkilisi tarafından yazılı bir şekilde beyan etmeleri ve bu ilkelere ilişkin faaliyetlerini raporlamaları beklenmektedir.

UN Global Compact 10 İlkesi Nedir ?

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

 

TUİÇ olarak yerelde ve küreselde sürdürülebilirlik gündemini yakından takip etmek, bu bağlamda yön vermek, sürdürülebilirlik alanında iyi uygulamaları paylaşmak ve başarılarımızın görünürlüğünü sağlamak, yeni işbirlikleri geliştirmek, kurumsal sürdürülebilirlik stratejisini geliştirmek için Global Compact’in 2015 yılından beri üyesiyiz.  Her iki yılda bir UN Global Compact’e ve 10 İlke’ye olan desteğimizi göstermek adına Sorumluluk Bildirimi Raporu (COE) yayımlamaktayız. COE’ler, paydaşlara şirket dışı kurumların Global Compact’i desteklemek için hangi faaliyetleri yaptığını göstermektedir.  Güncel COE’mize şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.