Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği (TUİÇ)

2008 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu ve Ege Üniversitesi Dış Politika Merkezi tarafından Anadolu üniversitelerinin dezavantajlı konumu sorunsalına sivil inisiyatif ile çözüm üretmek amacıyla ortaya atılan Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Platformu fikri; İzmir – Çanakkale – Bursa ve Mersin’de dört kuruluş çalıştayı (arama konferansları) gerçekleştirmiştir.

 • 1. Çalıştay 15 Eylül 2008 tarihinde İzmir Ege Üniversitesi
 • 2. Çalıştay 8 Ekim 2008 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
 • 3. Çalıştay 16 Aralık 2008 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi 
 • 4. Çalıştay 14 Mart 2009 tarihinde Mersin Çağ Üniversitesi

238 öğrencinin katıldığı arama konferansları neticesinde 18 üniversite öğrenci kulübünün imzaladığı ortak deklarasyon ile mevcut kulüpler ve katılacak yenilerinin dayanışmasıyla Anadolu üniversitelerinde öğrenci kongreleri gerçekleştirmek, kişisel gelişime yönelik etkinlikler organize etme kararı alınmıştır. 2009 ve 2010 yıllarında Bolu, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Bursa, Aydın, illerinde yaklaşık 1500 öğrencinin katıldığı ve toplamda 108 öğrencinin sunumlar gerçekleştirdiği öğrenci kongreleri düzenlenmiştir.

 • 1. Öğrenci Kongresi 26-27 Mart 2009 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
 • 2. Öğrenci Kongresi 22 Nisan 2009 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
 • 3. Öğrenci Kongresi 2-4 Mayıs 2009 Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • 1. Uluslararası Öğrenci Kong. 28-31 Mayıs 2009 Bakü Kafkas Üniversitesi 
 • 4. Öğrenci Kongresi 26-27 Şubat 2010 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • 5. Öğrenci Kongresi 12-13 Nisan 2010 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • 6. Öğrenci Kongresi 30 Nisan – 1 Mayıs 2010 Mersin Çağ Üniversitesi 
 • 7. Öğrenci Kongresi 15-16 Mayıs 2010 İstanbul Bilgi Üniversitesi 
 • 8. Öğrenci Kongresi 26-28 Ekim 2010 İzmir Ekonomi Üniversitesi 
 • 9. Öğrenci Kongresi 21 Aralık 2010 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • 10. Öğrenci Kongresi 1-2 Nisan 2011 Kocaeli Üniversitesi 
 • 11. Öğrenci Kongresi 26-27 Nisan 2011 Mersin Çağ Üniversitesi

TUİÇ Platformu gerçekleştirdiği kongreler neticesinde oluşturduğu ihtiyaçlar ve beklentiler raporunu Ankara’da Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurumlara takdim etmiştir. Bu kurumlarla yapılan değerlendirmeler sonucunda TUİÇ Platformu’nun bir tüzel kişiliğe sahip olmasına karar verilmiştir.

27.06.2011 tarihinde İstanbul Valiliği Dernekler Masasına gerçekleştirilen başvuru ile Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği kurulmuş ve kısa adı TUİÇ olarak belirlenmiştir.