Ülkeler arası ilişkilerin eskisinden çok daha farklı bir boyut kazandığı dünyamızda, teknolojik gelişmelerin de bir getirisi olarak, etkileşimin ve bilgi akışının kontrol edilmesi mümkün görünmemektedir. Bilginin bu kadar akışkan olduğu ve hızla dolaştığı bir dönemde ülkeler arası ilişkilerin salt devlet başkanlıkları ve devlet kurumları ile yürütülebilmesi yeterli olmayacaktır. TUİÇ olarak inancımız, toplumlar ve özellikle gençler arasında sağlanacak sıkı diyaloğun, başta dünyanın sorunlu alanlarında barışa giden kapıyı aralayacağı ve resmi tezler ve muhataplardan ziyade sivil diplomatlık ve kamu diplomasisi kavramları etrafında gerçekleştirilecek etkileşimin çok daha kalıcı ve uzun süreli olacağıdır. Bu bağlamda TUİÇ, Kamu Diplomasisi ve Sivil Diplomatlık kavramlarına büyük önem vermekte ve bu konular üzerinde uzun erimli çalışmayı hedeflemektedir.