Değerlerimiz

“TUİÇ Akademi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na 2015 yılından beri taraftır ve bu amaçların gerçekleştirilmesine katkı vermeyi çalışmalarının motivasyonlarından birisi olarak görmektedir.”

 


 

Türkiye’de akademik çalışmaların birkaç üniversite ile sınırlı kalmaması ve fırsat eşitliğini sağlamak adına TUİÇ kendisini “Anadolu Hareketi” olarak tanımlamıştır.

Bürokratik vesayet ve onun doğurduğu oligarşik yönetime karşı net tavır alan TUİÇ “Sivil İnisiyatif” temelinde çalışmalarını yürütürken, “Sürdürülebilir Kalkınma” hedefleri misyonuna uygun çalışmalar üretmekte ve bu süreçte  “Demokratik Dönüşüm” modelini benimsemektedir.

Geniş kitlelere hitap etme ve demokratik dönüşümü gerçekleştirme yolunda TUİÇ için en önemli değer “Non-Partisan” duruş olmuştur.

Dış ilişkilerinde “Kamu Diplomasisi” perspektifinde hareket etmeyi tercih eden TUİÇ, Türk dış politikasında da kamu diplomasisinin sivil inisiyatiflere önemli alanlar açacağına ve demokratik dönüşümü hızlandıracağına inanmaktadır.

Öğrenme ve bildiklerini paylaşmanın yaşam boyu sürdüğü gerçeğiyle TUİÇ “Hayat Boyu Öğrenme ve Bildiğini Aktarma” prensibine inanmakta, bu süreçte dijital araçların önemi ve gerekliliğinden yola çıkarak “Dijital Dönüşüm” ilkesine sahip çıkmaktadır.