Online Staj (O-Staj)

TUİÇ Akademi markası ve Türkiye’de bir ilk olan Online Staj (o-Staj) Programı, klasik yöntem ve metotlarla “fotokopi çekme” mantığına dayanan staj anlayışının yerine; araştırma, sunum ve akademik yazma becerileri kazandıran, bireylerin özgüven, self-disiplin ve girişimcilik bilincini yükselten ve dinamik bir sosyal ağa dahil olmasına imkan tanıyan bir online eğitim modelidir.

O-Staj Programı katılımcılara şu imkanları sunmaktadır;

 • Metodoloji eğitimi ile akademik araştırma yöntemlerine ait temel bilgileri edinme
 • Makale okuma ve tartışmaları ile özgür ortamda fikirlerini paylaşabilme
 • Film-Kitap-Belgesel analizi ile yazma becerilerini kazanma ve geliştirme
 • Araştırma yazısı ile seçtiği alanda akademik araştırma tasarlayabilme, veri tabanlarına ulaşarak bilgileri tasnif etme
 • Online sunumlar ile kitleler önünde konuşma ve sunum becerilerini geliştirme
 • Röportaj yaparak akademisyen/uzmanlarla doğru iletişim kurmayı ve süreç yönetimini öğrenme
 • Analiz ve araştırma yazılarını geniş kitlelere ulaştırma imkanına sahip olma
 • Uzman, akademisyen ve ilgili kişilerin içinde olduğu sosyal ağa (network) dahil olma
 • Farklı üniversite, bölüm ve şehirlerden arkadaşlarla ekip çalışması gerçekleştirme
 • Başarılı bir program sonunda elde edeceği katılım belgesi ile CV’sini güçlendirme

 

Metodoloji Eğitimi

Programın ilk haftasında stajyerlere genel metodolojik eğitim verilmekte, staj programı içerisindeki çalışmalar bu eğitimde verilen bilgiler doğrultusunda talep edilmektedir.

Makale Tartışmaları

Program süresince haftalık makale okumaları gerçekleştirilmekte ve bu makaleler staj koordinatörü rehberliğinde toplantılarda tartışılmaktadır.

Belgesel, Film ve Dizi Analizi

Program süresince en az bir adet film/dizi/belgesel izlenerek konuyla ilgili 500-1000 kelime arası değerlendirme yazısı hazırlanması talep edilmektedir.

Araştırma Yazısı

Stajyerin çalışmak istediği alanla ilgili koordinatörün akademik danışmanlığı ile araştırma yazı konuları belirlenmesi ve stajyerin 3000-3500 kelimelik özgün bir araştırma yazısı hazırlaması hedeflenmektedir. Araştırma yazıları TUİÇ Akademi web sitesinde yayımlanmaktadır.

Online Sunum

Program sonunda stajyerler, araştırma yazısının PPT sunumu gerçekleştirmektedir. Koordinatör, TUİÇ Akademi Youtube kanalı üzerinden Online Seminer Programı etkinliğiyle sunulmaktadır.

Röportaj

Araştırma yazısında ele alınan konuyla ilgili stajyer; alanında uzman, akademisyen, STK temsilcisi, politikacı vb. bir isimle Zoom üzerinden 30-40 dk röportaj yapması ve TUİÇ Youtube kanalında yayınlanması hedeflenmektedir. Yazılı soru-cevap şeklinde yapılan röportajlar, TUİÇ Akademi web sitesinde yayımlanma imkanı bulmaktadır.

Değerlendirme

Staja katılanlar başarılı olabilmek için en az 75 puan almak zorundadır. Başarılı olan stajyerler, staj katılım belgesi almaya hak kazanacaktır.

(Makale Tartışmaları ve Katılım: 35 Puan, Araştırma Yazısı: 35 Puan, Belgesel/Film Analizi: 15 Puan, Röportaj: 15 Puan)

 • Eğitim süresi boyunca katılımcıların en fazla bir derse mazeretli katılmama hakkı bulunmaktadır.