TUİÇ Akademi Dergisi

Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi’nin kısa adı TUİÇ Akademi Dergisi’dir.

Dergi yılda 3 kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir.

TUİÇ Akademi Dergisi, uluslararası ilişkileri disiplinler arası bir çalışma alanı olarak görür ve alt dalları olarak uluslararası politika, göç, uluslararası ekonomi, uluslararası hukuk, insan hakları ve güvenlik meselelerini tematik alanları olarak belirlemiştir.

Dergi sosyal bilimlerin; uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, hukuk, ekonomi, sosyoloji, iletişim, davranış bilimleri gibi alanlarından yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalarına yer vermektedir.

TUİÇ Akademi Dergisi lisansüstü öğrencilerle akademisyenlerin çalışmalarını aynı çatı altında buluşturmayı hedefler. Bu bakımdan dergi aynı zamanda sürekli eğitime yönelik de bir misyon üstlenmektedir.