Sharing is Caring

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, gençlerin istihdam, düzgün iş ve girişimcilik için yeteneklerle donatılmasının stratejik önemini kutlamak için 2014 yılında 15 Temmuz’u Dünya Gençlik Yetenek Günü olarak ilan etti. Dünya Gençlik Yetenek Günü etkinlikleri, gençler, teknik ve mesleki eğitim ve öğretim (TMEO) kurumları, firmalar, işverenler ve işçi organizasyonları, politika yapıcılar ve kalkınma ortakları arasında benzersiz bir diyalog fırsatı sağlamıştır.

Bu çerçevede sürdürülebilir kalkınma modeline doğru bir geçiş yaparken, yeteneklerin artan önemini vurgulayarak, 2030 Gündemi’nin gerçekleştirilmesinde eğitimin ve öğretimin merkezi rolünü kabul etmeliyiz. Eğitim 2030, teknik ve mesleki yetenek geliştirmeye önemli ölçüde dikkat etmekte ve Teknik ve Mesleki Eğitim’in (TVET) ekonomik, sosyal ve çevresel doğadaki talepleri karşılamasına odaklanmaktadır. TUİÇ Derneği olarak, bu önemli günün stratejik önemini anlıyor ve gençlere destek olmanın, onların işgücüne geçişini kolaylaştırmanın ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik geçişlerini desteklemenin önemini kabul ediyoruz.

Bu anlayışla, 14 Temmuz 2023’te Bonn, Almanya’da düzenlenen ve UNESCO-UNEVOC ile WorldSkills International tarafından ortaklaşa organize edilen hibrit etkinliğe katıldık. Etkinlik, gençlerin yetenek gelişiminin toplumlar ve ekonomiler üzerindeki olumlu etkisini sergileyerek, gençleri TVET aracılığıyla evrimleşen küresel manzaradaki zorlukları karşılamak için güçlendirecek çalışmaları desteklemektedir.

TVET, gençleri iş dünyasına erişim için gerekli yeteneklerle donatabilir ve kendi işlerini kurma yeteneklerini geliştirebilir. TVET ayrıca, iş temelli öğrenme yoluyla iş dünyasına erişim engellerini azaltabilir ve kazanılan yeteneklerin tanınmasını ve sertifikalandırılmasını sağlayabilir.

TUİÇ Derneği olarak, Dünya Gençlik Yetenek Günü’nde gençlerimizin yeteneklerini güçlendirmeye ve onları daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için gereken araçlarla donatmaya devam edeceğiz. Bu sadece gençlerimiz açısından değil, aynı zamanda toplumsal olarak daha parlak bir gelecek inşa etmek için kilit önem taşımaktadır.

Bu bağlamda gençlerimizin işgücü piyasasına başarılı bir şekilde geçiş yapabilmesi için gerekli becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz. Bunun yanı sıra, tüm gençlere, özellikle eğitim, istihdam ve eğitimde (NEETs) olmayan düşük becerili veya işsiz bireylere yetenek geliştirme fırsatları sunma konusunda kararlıyız.

Sonuç olarak her yıl 15 Temmuz’da kutladığımız Dünya Gençlik Yetenek Günü, gençlerin toplumlarımızın ve ekonomilerimizin sürdürülebilir kalkınmasında oynadığı kritik rolü hatırlatır. TUİÇ Derneği olarak, gençlerin güçlendirilmesine yönelik bu önemli çabayı desteklemeye devam edeceğiz.