Sharing is Caring

10-11 Mayıs 2023 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek konferans, Kocaeli Üniversitesi tarafından yürütülen ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen “AB’nin Gücü: Ekonomi, Politika ve Hukuk Açısından AB’nin Küresel Etkisini Yeniden İncelenmesi” (POW-EU-R) başlıklı Jean Monnet Modülünün bir çıktısı olarak düzenlenmiştir ve Avrupa Gündemi başlıklı konferans serisinin ilki olma özelliğini taşımaktadır.

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Avrupa Birliği Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği (TUİÇ) ve Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD) uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, hukuk, ekonomi,kültürel çalışmalar ve sosyoloji alanlarında çalışan araştırmacıları davet etmek ve teşvik etmek amacıyla bu iki günlük konferansı ortaklaşa düzenlemektedir.

Aşağıdaki konular kapsamında (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) çalışmaları davet ediyoruz:

Teorik tartışma ve AB ile Türkiye için güç vakaları:

 Kültürel çalışmalarda güç
 Küresel bir aktör olarak AB
 Yönetişim ve güç
 Gelişim ve güç
 Akıllı güç
 Gücün geleceği

Ekonomi ve güç:

 Ekonomik krizler ve güç dağılımı
 AB ve Türkiye’nin piyasa rekabeti politikaları
 AB ve Türkiye’nin dijital ekonomi politikaları

Hukuk ve güç:

 AB için düzenleyici güç yansımaları
 21. Yüzyılın Yeni Krizleri ve Hukuki Sonuçları
 AB ile Türkiye arasında bir kesişme noktası olarak Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi

Gücün AB ve Türkiye için diğer politika sonuçları:

 Komşuluk politikası
 Tüketici sağlığı ve güvenliği
 İletişim stratejileri
 Eğitim politikası

 Genişleme politikası

 

Lütfen 500 kelimelik (Türkçe veya İngilizce) özetinizi ve özgeçmişinizi tek bir PDF dosyası halinde 15 Şubat 2023 tarihine kadar [email protected] adresine gönderiniz. Kabul edilen (ve edilmeyen) başvuru sahipleri 28 Şubat 2023’e kadar bilgilendirilecektir. Taslak tam metinlerin 30 Nisan 2023’e kadar teslim edilmesi beklenmektedir. Açılış konuşmacıları Ocak 2023 sonu itibariyle ilan edilecek ve nihai konferans programı 30 Mart 2023’te açıklanacaktır.

Konferansın bildiri kitabı en geç Aralık 2023 tarihine kadar Kocaeli Üniversitesi tarafından e- kitap olarak yayınlanacaktır. Seçilen İngilizce makaleler, 2024’ün ilk yarısında uluslararası tanınmış bir yayınevi bünyesinde “Süregelen AB-Türkiye Diyaloğu: Yeni Bir Çerçeve olarak Düzenleyici Güç ve Entegrasyon” başlıklı editörlü bir İngilizce kitap olarak yayınlanacaktır. Ayrıca seçilen Türkçe makaleler de benzer şekilde tanınmış bir yayınevi tarafından “Küresel Krizler Ekseninde AB ve Türkiye İlişkileri” başlıklı editörlü bir Türkçe kitap olarak yayınlanacaktır. Türkçe ve İngilizce basılacak kitaplar için yayınevleri, konferansın son başvuru tarihinden önce belirlenecek ve yenilenen bir duyuruyla ilan
edilecektir.

Konferans Başkanları
Pelin Sönmez, Doç. Dr. (Kocaeli Üniversitesi)
Itır Aladağ Görentaş, Dr. Öğr. Üyesi (Kocaeli Üniversitesi)

CALL FOR PAPERS: POWEUR CfP English FINAL 16.12.2022